EN | NL | FR | ES | PT | IT | DE | HUN | POL | RU | CH
JP | FI | IND | FIL | GEO | SEP | SWE | UKR | BEN | عربي


Walang kinalaman ang HIV sa akin?
Kung hindi ka gay o galing sa isang mahirap na barangay sa Africa, baka iniisip mo na walang kinalaman ang HIV sa yo. At dyan ka nagkakamali. Ang antas ng HIV infection ay umangat na sa Kanluran sa pamamagitan ng pagtatalik na walang proteksyon sa pagitan ng mga gay. Sa ilang mga bansa sa Europa, higit sa isang-katlo ng bagong impeksiyong natamo ay sa kababaihan. Higit sa 65,000 Amerikano at mga taga Kanlurang Europa ay naging positibo sa HIV nitong nakaraang taon, dagdag sa higit sa kalahating milyong taong namumuhay na may HIV sa Kanluran at Gitnang Europa, at higit sa isang milyong Amerikano ng positibo sa HIV. Sa mga nakaraang taon, napabuti ng "Antiretroviral therapy" (paggamot ng HIV) ang pagkakataong makaligtas sa AIDS ngunit hindi ito ang lunas- higit pa rito, hindi naipagkakaloob sa lahat ng tao ang antiretroviral therapy (paggamot ng HIV): ang pagkamatay mula sa AIDS ay na-triple sa Silangang Europa mula taong 2000 dahil sa kakulangan ng gamot, habang sa Kanlurang Europa at Norte America,, ang pagtaas ng antas ng kamatayan dahil sa aids ay bumagal na, salamat sa malawakang pamamahagi ng gamot.

Hangga‘t walang lunas, ang pag-iwas at proteksyon ang mga susi sa pagtigil ng HIV

Pag-iwas: Mas mabuting ligtas kaysa magsisi
Ikaw at ang iyong partner ay ligtas lamang habang nagtatalik, kung iiwasan ninyo ang bawat likido sa katawan (dugo, tabod, pre-cum, likido mula sa babae/ vaginal secretions). Dahil dito, kinakailangan talagang gumamit ng pisikal na harang, gaya ng kondom sa bawat pagkikipag-sex, dahil ang balat ng bibig, ari ng babae, ari ng lalaki at bibig ng puwit ay maselan at maaaring mayroong mga maliliit na hiwa o sugat na maaaring magsilbing bukas na pinto kung saan makakapasok ang impeksyong HIV-o iba pang impeksiyong STD.
top
Masamang Sugal
Siyempre, parating mas mabuti ang pag-iwas at pagtitiyak, pero may mga sitwasyon na may karagdagang peligro:
 • Kapag marami kang iba‘t ibang partner sa pagtatalik, mas nasa panganib kang magkaroon ng HIV.
 • Ang paggamit ng bawal na gamot at / o pag-inom ng alak at ibang alkohol ay ganap na nagpapabago ng iyong pang-unawa at maaaring kumilos ka na kakaiba sa gagawin mong normal kapag hindi ka lasing. Huwag lokohin ang sarili: nagyayari ito!
 • Nasa panganib ka kapag gumagamit ka ng mga droga o gamot sa pamamagitan ng ineksyon, kung ang ineksyon ay kinababahagi ng marami. Upang maging ligtas mula sa impeksyog HIV, kailangang gumamit ng bago t malinis na karayom at syringes/inkesyon sa bawat pag-iiniksyon .
 • Mas madali kang makakakuha ng impeksyong HIV kapag nakikilahok ka sa anal sex (pagtatalik sa puwi) dahil ang balat sa puwitan ay napakapino at maselan.
 • Kapag ikaw ay nakatira sa bansa kung saan ang antas ng impeksyonHIV ay mataas at ang akseso sa condom ay kulang, ang pinakamahusay na maaari mong gawin ay umiwas at huwag makipagtalik. Kung ito man ay mas madaling sabihin kaysa gawin, huwag sabihin na hindi ka nabigyan ng babala !
Sa kabuuran, isang karaniwang pabula: gumamit ng bagong condom sa bawat pagtatalki! Habang mabuti and pag-recyle sa ibang bagay, hindi ito mabuti kapag ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong partner ang nakataya.
top
Paghawa/ Transmisyon
Maaari kang makahuhaang impeksyog HIV kapag ang dugo, tabod, kabilang ang pre-cum, at vaginal secretions/ likido mula sa ari ng babae ay humalo sa iyong sariling daluyan ng dugo. Ang HIV impeksyon ay karaniwang nakukuhasa pamamagitan ng pagtatalik na walang proteksyon (sa ari ng babae, sa puwitan, o sa bibig) kasama ang isang taong positibo sa HIV. Ngunit mayroon ding iba pang mga paraang makuha and impeksyong HIV, tulad ng pagmamahagi ng karayom? syringes o sa panahon ng pagbubuntis, panganganak opagdedede kung ang ina ay postibo sa HIV. Lahat ng iba pang pakikipagugnayan ay ligta. Walang iba pang paraan namakakontrata ng impeksyong HIV bukod sa ang mga nabanggit.
Sa kabuuran, isang payo: gumamit ng bagong condom sa tuwing makikipag-sex! Mabuti at mahusy ang pagre-recyle sa ibang bagay ngunit hindi kapag ang iyong kalusugan at kalusugan ng iyong partner ang nakataya.
top
Sino ang makakakuha ng HIV?
Ang bawat tao ay maaaring makakuha ng impeksyong HIV, dahil hindi ito nangingilala. Walang humpay and paglago ng impeksyong HIV magmula ng 25 taong nakalipas, at umaapekto ito lalo na sa mga kabataan kaysa dati (halos kalahati ng mga tao na nahawaan ng nakaraang taon ay sa pagitan ng 15 at 24 taong gulang). Mas malamang kang makakontra ng impeksyong HIV kapag lumalahok ka sa pakikipagtalik na walang proteksyon (walang kondom) at pamamahagi ng karayom mula sa bawal na gamot. Hindi mababasa sa mukha ng isang tao ang HIV/AIDs, halos imposibleng malaman kung sino ang may sakit, kaya proteksyon ay palaging kinakailangan.
top
Kumuha ng Pagsusuri at Maging Mahinahon
Ang HIV test ay ang pinakamahusay at tanging paraan upang malaman kung ikaw ay positibong may HIV. Kung sa iyong palagay, ikaw ay nasasapeligro, kumuha ng pagsusuring medikal- HIV test. Siyempre, mabuti na ang resultang negatib sa HIV, ngunit kung ang resulta ay positibo sa HIV, mabuti nang makakuha ka ng paggamot sa lalong madaling panahon-at ang iyong buhay habang may HIV ay magiging mas mahusay at mas mahaba. Ang impeksyong HIV ay maaaring matuklasan sa loob ng tatlong buwan mula sa pagkalantad ng virus, ngunit maaaring umabot ng hanggang sa anim na buwan bago ito matuklasan na may katiyakan. Upang maging 100% seguro, magpasuri ng anim na buwan matapos ang pagtatalik o peligrosong sitwasyon, at sa samantala, ugaliin ang pagtatalik na may proteksyon.
top
Ano ang dapat gawin matapos makuha ang resulta ng pasusuri.
Una sa lahat, manatiling mahinahon, hindi nakakatulong ang pagaalala; Kapag nakuha mo na ang ang resulta ng iyong HIV test, kailangan mo harapin ang resulta, anuman ito.

1. Ikaw ay HIV negatib/ negatibo sa HIV

Panatilihin ugaliin ang safe sex sa pamamagitan ng paggamit ng kondom. Sa kaso ng pagniineksyon ng droga, kailangan mong siguraduhin na ang iyong mga kagamitan ay isterilisado bago gamitin ito. Kinakailangang ulitin ang pagsusuri anim na buwan makalipas ang nakaraang resulta.

2 . Ikaw ay HIV positibo/ positibo sa HIV

Humikayat ng paggamot sa lalong madaling panahon upang maprotektahan ang iyong kalusugan at maantala ang paglaganap ng AIDS. Matapos, makipag-ugnay sa isang espesyalista sa HIV at maghikayat ng suporta, tulong mula sa mga grupong nakikitungo sa mga taong may HIV at AIDS upang makatulong sa iyong kalusugang sikolohikal. Ang pagkonsumo ng droga, pag-inom ng alak at paninigarilyo ay dapat bawasan dahil maaari nitong mapahina ang iyong immune system - maging mabait sa iyong sariling katawan. Sa kahulihan, humikayat ng pagsusuri para sa tuberkulosis (dahil madalas na magkasama ang HIV at tuberkulosis); magpasuri sa lalong madaling panahon, upang magamot din and tuberkulosis sa lalong madaling panahon.
top
How and when does HIV become AIDS?
HIV turns into AIDS in most of the infected people at some point, but AIDS can develop quicker or slower depending on some factors such your lifestyle or the medical treatment that you are having. You must pay attention if you smoke, drink more alcohol than recommended or have been infected with other sexual diseases as well, because all those factors can weaken your immune system.

HIV officially develops into AIDS when your T-cell count falls below 200 or 14%. - this means HIV has taken hold and caused your immune system to considerably weaken, leaving you vulnerable to more infections.
top
Paano gumamit ng kondom
 1. Itabi ang mga kondom sa isang lugar na tuyo, hindi mahalumigmig at maaliwalas.0
 2. Bigyang-pansin ang petsa ng pag-expire; kung ang kondom ay OK, buksan ito nang mabuti (iwasan ang paggamit ng iyong mga ngipin) at ilabas ito sa balot.
 3. Gamit ang iyong mga daliri, lamirain ang hangin sa dulo ng kondom at ilagay ito sa ulo tuwid na penis.
 4. Kapag nasapwesto na, gamit ang makalawang kamay, igulong ang kondom mula sa ulo ng penis tungo sa puno ng penis.
 5. Huwag gumamit ng langis tulad ng baselina o losyon, dahil maaari itong makapinsala sa kondom, at maging itong walang silbi.
 6. Ngayon, ikaw naman, masayang pakikipagtalik! Kapag tapos ka na, ilabas ang penis habang suot ang kondom, huwag kalimutang hilahin ang iyong kondom- hawakan ang dulo ng kondom gamit ang iyong mga kamay upang mapigilan ang pagdulas nito.
 7. Marahil ay hindi na kailangang sabihin ito, ngunit, huwag gumamit ng condom nang higit sa isang beses!
top
DESIGNERS AGAINST AIDS (DAA) is a project of non-profit organisation Beauty without Irony and was founded in 2004 to raise AIDS Awareness in the international media and towards the general public, more specifically towards young people in the industrialised countries.

We do this by asking famous and emerging fashion designers, musicians, artists and other celebrities to create designs that we then print on items such as T-shirts, sweaters, bags, hoodies, condom boxes, ringbinders, etc. The T- shirts and sweaters of all DAA collections are made of organic cotton in a Fair Trade community in India with the help of German company Sense Organics.

daa

The DAA logo -that is part of every item-features our website url, enabling people to find recent information on hiv/aids on the Links page. We also take part in events, exhibitions, fairs and festivities and collaborate with interested artists, organisations and brands - drawing more attention to the cause as we go.

Bookmark and ShareGuests online:    8
Members online: 0
© designersagainstaids.com 2019 - design and development: www.sailboardsrotterdam.com - web design • cms • applications